Quyết định 206/QĐ-BTC triển khai chuyển đổi, áp dụng hóa đơn điện tử tại 57 tỉnh thành từ tháng 04/2022
Ngày 24/02/2022, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 206/QĐ-BTC quy định về việc triển khai áp dụng hoá đơn điện tử tại 57 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Theo đó, nội dung tại Điều 1 của Quyết định 206/QĐ-BTC có nêu : “Triển khai áp dụng hóa đơn điện tử đối với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn 57 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo danh sách tại phụ lục đính kèm (trừ một số trường hợp không đủ điều kiện theo quy định). Thời gian thực hiện từ tháng 04/2022.