Quyết định 15/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 15/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/03/2016
Ngày hiệu lực 26/03/2016
Trích yếu nội dung Quyết định 15/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài chính
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm vanbangoc_qd-so-15.2016.qd-ubnd.pdf
Văn bản mới