Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản
Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Lào Cai thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản để bán đấu giá quyền sử dụng đất 33 thửa đất thuộc dự án: Đầu tư xây dựng tạo quỹ nhà để bán đấu giá đất và tài sản trên đất khu đất LK19, LK20 đường TA1, xã Tân An, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai.

Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Lào Cai thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản để bán đấu giá quyền sử dụng đất 33 thửa đất thuộc dự án: Đầu tư xây dựng tạo quỹ nhà để bán đấu giá đất và tài sản trên đất khu đất LK19, LK20 đường TA1, xã Tân An, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai.  như sau: 

        1.Đơn vị thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản.

 • Tên đơn vị :Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Lào Cai (Quỹ ).
 • Địa chỉ: Trụ sở khối 10, Đại lộ Trần Hưng Đạo, P. Nam Cường, TP.Lào Cai.
 1. Thông tin tài sản bán đấu giá.
 • Tên tài sản: Giá trị quyền sử dụng đất của 33 thửa đất thuộc dự án: Đầu tư xây dựng tạo quỹ nhà để bán đấu giá đất và tài sản trên đất khu đất LK19, LK20 đường TA1, xã Tân An, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai.
 • Số lượng: 33 thửa đất.

           2. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá.

 • Tổng giá khởi điểm: 32.231.680.000 đồng (Ba mươi hai tỷ, hai trăm ba mươi mốt triệu, sáu trăm tám mươi nghìn đồng chẵn.)

           3.Tiêu chí lựa chọn tổ chức bán đấu giá

     Mọi tổ chức bán đấu giá tài sản phải có đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản và các tiêu chí khác do Quỹ Đầu tư phát triển quyết định, cụ thể như sau:

     - Cơ sở vật chất trang thiết bị cần thiết đảm bảo cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá: Có nơi tổ chức đấu giá thuộc quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp của tổ chức đấu giá tài sản, có trang thiết bị cần thiết đảm bảo cho việc tổ chức đấu giá như Máy tính, máy in, máy chiếu và các phương tiện khác đảm bảo cho việc đấu giá;

     - Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả: Phương án đấu giá đề xuất được việc đấu giá tổ chức đúng quy định, đảm bảo tính công khai, minh bạch, khách quan; Phương án đấu giá đề xuất được thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, hình thức tổ chức cuộc đấu giá có tính khả thi và hiệu quả cao; Phương án đấu giá để xuất được cách thức bảo mật thông tin, cách chống thông đồng, dìm giá; Phương án đấu giá có giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh trật tự cho cuộc đấu giá; phương án đấu giá đề xuất được các hình thức để tăng được mức độ phổ biến của thông tin đấu giá.

     - Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản: Số lượng đấu giá viên; kinh nghiệm tổ chức đấu giá, kinh nghiệm hành nghề của đấu giá viên ….)

     - Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp: Tổ chức đấu giá tài sản đề xuất thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp theo quy định tại Thông tư số 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ Tài chính về sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017.

     - Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố;

 

4.Phương pháp đánh giá để lựa chọn Tổ chức đấu giá:

 • Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt để đánh giá: Tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn là tổ chức có hồ sơ được đánh giá là đạt tất cả các tiêu chí quy định tại Mục 4 nêu trên.
 • Trường hợp có nhiều tổ chức đấu giá tài sản có hồ sơ đăng ký được đánh giá là đạt tất cả các tiêu chí quy định tại Mục 4 nêu trên thì Tổ chức đấu giá tài sản để xuất thù lao dịch vụ đấu giá và chi phí đấu giá thấp nhất là tổ chức được lựa chọn (mức thù lao dịch vụ đấu giá sử dụng để đánh giá không bao gồm phần giá trị 1% trên phần chênh lệch giá trị quyền sử dụng đất theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm quy định tại phụ lục số II ban hành kèm Thông tư số 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ Tài chính).
 • Phòng Kế hoạch thẩm định và đầu tư chịu trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ thông báo công khai lựa chọn tổ chức đấu giá trên cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản; trình Giám đốc xem xét phê duyệt đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

               5.Thành phần nộp hồ sơ đăng ký tham gia:

 • Hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực, kinh nghiệm của đơn vị.
 • Phương án đấu giá tài sản.

                 6.Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

 • Hồ sơ được gửi trực tiếp đến Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Lào Cai chậm nhất 17 giờ 00 ngày 26/8/2021 trong giờ hành chính.
 • Hồ sơ nộp theo đường chuyển phát nhanh bưu điện đến địa chỉ của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Lào Cai hoặc nộp trực tiếp đến tại Trụ sở Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Lào Cai.
 • Hồ sơ đã nộp để đăng ký tham gia không được hoàn trả lại.

   7. Địa chỉ nhận hồ sơ: Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Lào Cai, Phòng 310, Tầng 3, Trụ sở khối 10, P. Nam Cường, TP. Lào Cai.

     Mọi vấn đề xin liên hệ Phòng Kế hoạch Thẩm định và Đầu tư.

     Số điện thoại: 02143 843 278

     Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Lào Cai thông báo để các tổ chức đấu giá tài sản đ]cj biết để đăng ký tham gia./. 

File đính kèm: Tải về

 

                                                                                                                                                                                                                       - Thế Anh -


Thống kê truy cập
 • Đang online: 25
 • Hôm nay: 352
 • Trong tuần: 4,046
 • Tất cả: 880,439
Đăng nhập