Một số văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Xây dựng có hiệu lực trong tháng 6/2023

Ngày 28/4/2023, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh đã ký ban hành Thông tư số 03/2023/TT-BXD sửa đổi, bổ sung Điều 3 Thông tư số 09/2021/TT-BXD ngày 16 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2023.Tải về

 

Ngày 20/4/2023, Bộ Xây dựng ban hành Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BXD về việc hợp nhất Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.Tải về

Thúy Huyền
Tin khác
1 2 3 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 547
  • Trong tuần: 4,241
  • Tất cả: 880,634
Đăng nhập