Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quyết định mới quy định về mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

    Ngày 24/10/2022 Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Quyết định 1813/QĐ-NHNN về mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế theo quy định tại Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/10/2022 và thay thế Quyết định 1730/QĐ-NHNN ngày 30/9/2022.

    Mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Thông tư 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 như sau: 

    1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (trừ Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô) áp dụng mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam là 5,5%/năm.

    2. Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô áp dụng mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam là 6,5%/năm.

    Như vậy, so với quy định tại Quyết định số 1730/QĐ-NHNN ngày 30/9/2022 thì mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam đã tăng thêm 1%/năm (tăng từ 4,5%/năm lên 5,5%/năm đối với lãi suất cho vay của tổ chức tín dụng; tăng từ 5,5%/năm lên 6,5%/năm đối với lãi suất cho vay của Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô).

    Lãi suất áp dụng đối với các hợp đồng tín dụng, thỏa thuận cho vay được ký trước ngày 25/10/2022 được tiếp tục thực hiện theo hợp đồng tín dụng, thỏa thuận cho vay đã ký kết phù hợp với quy định của pháp luật tại thời điểm ký kết hợp đồng tín dụng, thỏa thuận cho vay. 

      Đính kèm file: QĐ1813-ls cho vay ngắn hạn.PDF

                                                                                                                                                                                                                                                             Kim Anh 

Tin khác
1 2 3 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 569
  • Trong tuần: 6,430
  • Tất cả: 810,811
Đăng nhập