Hội nghị bồi dưỡng chuyên đề lịch sử Đảng “Đảng ta thật là vĩ đại”
Ngày 25/10/2023, Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị bồi dưỡng chuyên đề lịch sử Đảng “Đảng ta thật là vĩ đại” tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.
anh tin bai

H1: Quang cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Long - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh; Đồng chí Dương Đức Huy - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Thường trực Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh; và 600 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối.

anh tin bai

H2: Ông Nguyễn Hữu Long - Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh  phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị nhằm tuyên truyền, giáo dục rộng rãi truyền thống lịch sử quý báu của Đảng Cộng sản Việt Nam trong toàn Đảng bộ Khối, đồng thời bồi đắp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân tinh thần, ý chí, bản lĩnh cách mạng, kiên định lý tưởng mục tiêu con đường đi lên xây dựng đất nước, độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội. Từ đó giúp cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu sâu về vai trò lãnh đạo, sứ mệnh của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc; củng cố niềm tin vào đường lối và sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng, khơi dậy tinh thần yêu nước, tinh thần dân tộc, khát vọng cống hiến, xây dựng và phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

anh tin bai

H3: Đồng chí Dương Đức Huy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông tin các chuyên đề.

Tại hội nghị, đồng chí Dương Đức Huy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông tin tới các đại biểu chuyên đề “Đảng Cộng sản Việt Nam - sự lựa chọn duy nhất của cách mạng Việt Nam; Đường lối lãnh đạo của Đảng soi sáng con đường cách mạng Việt Nam”.

Hội nghị kết thúc sau ½ ngày làm việc, các cấp ủy cơ sở tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung đã được tiếp thu tại Hội nghị tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tại cơ sở.

- Ánh Hồng -

 

Tin tức trong tỉnh

Thống kê truy cập
  • Đang online: 44
  • Hôm nay: 427
  • Trong tuần: 4,121
  • Tất cả: 880,514
Đăng nhập