Điểu chỉnh mức lãi suất cho vay tối thiểu đối với các dự án thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 – 2025

    Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định số 2088/QĐ-UBND ngày 22/9/2022 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 212/QĐ-UBND ngày 21/01/2021 của UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt mức lãi suất cho vay tối thiểu của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025. Theo đó mức lãi suất cho vay tối thiểu của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025, quy định cụ thể như sau:

     1. Lãi suất cho vay tối thiểu đối với các dự án thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục: 6%/năm.

     2. Lãi suất cho vay tối thiểu đối với các dự án thuộc lĩnh vực khác: 7,2%/năm.

     Việc điều chỉnh lãi suất cho vay tối thiểu của Quỹ Đầu tư phát triển đối với các dự án thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục là một trong những chính sách ưu đãi của tỉnh để hỗ trợ đầu tư phát triển hệ thống an sinh xã hội, nhất là cung cấp các dịch vụ về y tế, giáo dục của tỉnh.

          Đính kèm file: - QĐ 212.ls cho vay tối thiểu.pdf

                                     - QĐ 2088 sửa đổi ls cho vay tối thiểu.pdf

     

                                                                                                                                                                                                                                                                                   Kim Anh

Văn bản QPPL

Thống kê truy cập
  • Đang online: 35
  • Hôm nay: 586
  • Trong tuần: 4,280
  • Tất cả: 880,673
Đăng nhập