Hội nghị đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính, ngân sách năm 2009
   
 

Cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu đã và đang ảnh hưởng đến việc thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ tài chính – ngân sách năm 2009 và các năm tiếp theo của ngành tài chính. Để đối phó với tình hình trên, Chính phủ đã chỉ đạo, Bộ Tài chính cũng như các địa phương triển khai nhiều giải pháp nhằm ngăn chặn suy giảm, duy trì tăng trưởng kinh tế, ổn định kinh tế  vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội. Nhằm đánh giá công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ của ngành Tài chính năm 2009, kịp thời phát hiện những khó khăn trong thực hiện Bộ Tài chính sẽ tổ chức Hội nghị ngành với tiêu đề “Đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính, ngân sách năm 2009” vào ngày 10/4/2009.

 

Dự kiến Hội nghị sẽ có một số báo cáo chính sau: “Báo cáo tổng quan tình hình kinh tế vĩ mô năm 2008 và năm 2009, kết quả và giải pháp cần tập trung thực hiện để ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội theo Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ và Quyết định số 12/2009/QĐ-TTg ngày 19/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ”; “Báo cáo về tình hình tài chính – ngân sách năm 2008 và năm 2009 trong bối cảnh mới, công tác trọng tâm cần tập trung chỉ đạo và những giải pháp thực hiện để hoàn thành nhiệm vụ tài chính – ngân sách năm 2009”; “Báo cáo về công tác điều hành giá cả năm 2008 và năm 2009, tác động của chính sách điều hành giá cả đến hoạt động kinh tế - xã hội, kế hoạch nhiệm vụ và giải pháp cần tập trung chỉ đạo và thực hiện trong công tác điều hành giá cả năm 2009 và các năm tiếp theo”;”Báo cáo đánh giá tình hình và ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế trên thế giới hiện nay, phân tích những giải pháp về chính sách tài chính - tiền tệ của các nước trên thế giới, những giải pháp về chính sách tài chính - tiền tệ của Việt Nam cần thực hiện để đối phó với  khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế”.

 

Về phương thức tổ chức sẽ thực hiện theo phương thức Hội nghị trực tuyến thông qua mạng truyền thông của Tổng công ty Viễn thông Quân đội Viettel với 63 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trực thuộc TW.


Thống kê truy cập
  • Đang online: 21
  • Hôm nay: 133
  • Trong tuần: 6,055
  • Tất cả: 735,092
Đăng nhập