600 đảng viên được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về công tác xây dựng Đảng

Sáng 21/2, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị chuyên đề bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về công tác xây dựng Đảng cho cán bộ, đảng viên năm 2023.

Sáng 21/2, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị chuyên đề bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về công tác xây dựng Đảng cho cán bộ, đảng viên năm 2023.

Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Thường trực Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh.

Tham gia hội nghị có hơn 600 cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh, gồm các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; bí thư, phó bí thư các chi, đảng bộ cơ sở; bí thư, phó bí thư các chi bộ trực thuộc các đảng bộ cơ sở; cán bộ, đảng viên các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc của Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh, phóng viên các cơ quan báo chí của tỉnh.

anh tin bai

Quang cảnh hội nghị.

anh tin bai

Cán bộ, đảng viên tham dự hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Minh, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh nêu rõ: Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai, nhận thức rõ tầm quan trọng của việc đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh và các cấp ủy cơ sở luôn quan tâm lãnh đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đạt nhiều kết quả quan trọng.

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Thị Minh, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị.

Tuy nhiên, việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng vẫn còn những hạn chế. Việc tổ chức hội nghị chuyên đề bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về công tác xây dựng Đảng năm 2023 cho cán bộ, đảng viên có vai trò quan trọng, nhằm bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, cập nhật kiến thức mới về công tác xây dựng Đảng cho đội ngũ cấp ủy viên, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng trong tình hình mới; nâng cao ý thức, bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định đường lối đổi mới của Đảng, các nguyên tắc xây dựng Đảng để bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

 

anh tin bai

PGS.TS Lê Văn Cường, Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt 2 chuyên đề tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được PGS.TS Lê Văn Cường, Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt 2 chuyên đề: Đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng trong giai đoạn hiện nay; Những nội dung cơ bản và điểm mới của Quy định số 69- QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm và Hướng dẫn số 05-HD/UBKTTW ngày 22/11/2022 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương hướng dẫn thực hiện một số điều trong Quy định số 69-QĐ/TW.

Kết thúc hội nghị, Thường trực Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh đề nghị, sau hội nghị, các cấp ủy đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc cần bám sát các nội dung được truyền đạt tại hội nghị, làm tốt công tác phối hợp, tập trung thực hiện các giải pháp, góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

                                                                                                                                                                Bình minh: Nguồn báo Lào Cai


Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 82
  • Trong tuần: 420
  • Tất cả: 571,977
Đăng nhập