Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng
Ngày 20/9/2023, Chi bộ Quỹ Đầu tư phát triển tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; công tác kê khai tài sản, thu nhập và hoạt động kiểm tra, giám sát của Đảng trên không gian mạng tại hội trường lớn Trường Chính trị do Đảng ủy Khối CQ - DN tỉnh tổ chức.

       Dự lớp bồi dưỡng có đồng chí Nguyễn Hữu Long, Bí thư Đảng ủy Khối CQ - DN tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Đảng ủy Khối.

anh tin bai

H1: Đồng chí Nguyễn Hữu Long, Bí thư Đảng ủy Khối CQ - DN tỉnh phát biểu chỉ đạo lớp bồi dưỡng

     Tại lớp bồi dưỡng đồng chí Nguyễn Hữu Long, Bí thư Đảng ủy Khối CQ - DN tỉnh nhấn mạnh: Trong thời gian qua, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống,“Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ và tình hình tham nhũng, lãng phí, tiêu cực diễn biến rất phức tạp. Do đó việc đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng là yêu cầu cấp bách, đòi hỏi Đảng ta phải đổi mới và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Nhận thức rõ điều đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; công tác kê khai tài sản, thu nhập và hoạt động kiểm tra, giám sát của Đảng trên không gian mạng; công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở; công tác kiểm tra giám sát của Chi bộ; quy trình một cuộc kiểm tra, giám sát; công tác kỷ luật của Đảng và việc giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật Đảng, đình chỉ sinh hoạt Đảng, sinh hoạt cấp ủy của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở; công tác kỷ luật của Đảng và giải quyết tố cáo của Chi bộ; quy trình giải quyết đơn thư, thi hành kỷ luật Đảng của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; quy trình giải quyết tố cáo, thi hành kỷ luật Đảng của Chi bộ; công tác kê khai tài sản, thu nhập.

     Thông qua lớp bồi dưỡng giúp các đồng chí cấp ủy viên, các đồng chí phụ trách công tác kiểm tra, giám sát tại các Đảng ủy cơ sở, Chi bộ cơ sở và Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, Đảng ủy bộ phận nắm chắc các quy định, hướng dẫn mới của Trung ương, của Tỉnh ủy, của Đảng ủy Khối ban hành về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và hoạt động kiểm tra, giám sát của Đảng trên không gian mạng. Từ đó chủ động trong việc tham mưu, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng ở các cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn mới.

                                                                          Tin bài: Phạm Hồng Hải

 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 512
  • Trong tuần: 4,206
  • Tất cả: 880,599
Đăng nhập