Nghị định 37 - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2007 về tổ chức và hoạt động của quỹ đầu tư phát triển địa phương
Số ký hiệu văn bản 37/2013/NĐ-CP
Ngày ban hành 22/04/2013
Ngày hiệu lực 10/06/2013
Trích yếu nội dung Nghị định 37 - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2007 về tổ chức và hoạt động của quỹ đầu tư phát triển địa phương
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Tài chính
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm vanbangoc_37.2013.nd.cp.pdf
Văn bản mới