Quyết định số 3384/QĐ-UBND ngày 06/10/2017 của UBND tỉnh Lào Cai về việc ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 3384/QĐ-UBND
Ngày ban hành 06/10/2015
Ngày hiệu lực 06/10/2015
Trích yếu nội dung Quyết định số 3384/QĐ-UBND ngày 06/10/2017 của UBND tỉnh Lào Cai về việc ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài chính
Người ký duyệt Doãn Văn Hưởng
Tài liệu đính kèm 3384.pdf
Văn bản mới