Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND Ban hành Quy định một số nội dung về QLDA đầu tư XDCT và Quản lý CLCT xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 10/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 08/03/2017
Ngày hiệu lực 20/03/2017
Trích yếu nội dung Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND Ban hành Quy định một số nội dung về QLDA đầu tư XDCT và Quản lý CLCT xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Đầu tư phát triển
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 10.2017.qd-ubnd-08.3.2017-ve-ql-dtxd-qlclct-xd_2.pdf
Văn bản mới