Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND Ban hành Quy chế quản lý, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động đối với Doanh nghiệp nhà nước và Doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 28/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/09/2017
Ngày hiệu lực 01/10/2017
Trích yếu nội dung Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND Ban hành Quy chế quản lý, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động đối với Doanh nghiệp nhà nước và Doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Đầu tư phát triển
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm vanbangoc_qd-so-28.2017.qd-ubnd.pdf
Văn bản mới