Thông tư 28/2014/TT-BTC - Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính của quỹ đầu tư phát triển địa phương
Số ký hiệu văn bản 28/2014/TT-BTC
Ngày ban hành 25/02/2014
Ngày hiệu lực 12/04/2014
Trích yếu nội dung Thông tư 28/2014/TT-BTC - Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính của quỹ đầu tư phát triển địa phương
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Tài chính
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm VanBanGoc_28.2014.TT.BTC.pdf
Văn bản mới