Thông tư 45/2016/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Quỹ đầu tư phát triển địa phương
Số ký hiệu văn bản 45/2016/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành 28/12/2016
Ngày hiệu lực 15/02/2017
Trích yếu nội dung Thông tư 45/2016/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Quỹ đầu tư phát triển địa phương
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Đầu tư phát triển
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm VanBanGoc_TT 45 BLDTBXH.pdf
Văn bản mới